Tuesday, December 13, 2011

Inspiratorer, interessenter, innvielsesmestre og investorer i Breiviks verden (text in Norwegian)

Dr  Ola Tunander, Nytt Norsk Tidsskrift/ 2011, No. 04

Sammendrag

Norske forskere spekulerte i Dagserevyen den 22. juli 2011 om et islamistisk angrep, men det viste seg snart at den ansvarlige, Anders Behring Breivik, hadde blitt inspirert av et helt annet politisk miljø. Denne artikkelen ser nærmere på gjerningsmannens inspiratorer og på hvilke aktører som kan ha hatt interesse av å bruke ham. Her framheves ikke minst voldelige nettverk og finansielle bånd som Breiviks manifest og andre vitnesbyrd peker mot.

Continues >>
Post a Comment