Sunday, January 08, 2012

Ukraine: Security or Torturing Julia Timoshenko (text in Norwegian)

  • En tilhenger av tidligere statsminister Julia Timosjenko foran appelldomstolen i Kiev. Støttespillerne frykter at fengselsforholdene vil knekke Timoskjenko.FOTO: SERGEI CHUZAVKOV

Kameraovervåkes døgnet rundt

Fengselsledelsen i Ukraina sier de utelukkende er opptatt av Julia Timosjenkos beste. Derfor hevder de at det av sikkerhetsmessige 
årsaker er nødvendig med kameraovervåking og opplyst celle 24 timer i døgnet.

steinar dyrnes, Aftenposten 08.jan. 2012

- Videoovervåking er ikke forbudt i loven. For å gjennomføre videoovervåking må det være tilstrekkelig lys i cellene, sier Ivan Pervusjkin, lederen av fengslet som Timosjenko ble flyttet til dagen før nyttårsaften.

Lyser rett mot sengen

Men forsvareren til Julia Timosjenko er på ingen måte enig i at kameraovervåking og medfølgende lys 24 timer i døgnet er til hennes beste.

- Lyset er rettet rett mot sengen hun ligger på, sier advokaten hennes.

Han mener at hun nå soner under «umenneskelige forhold» og at lys i ansiktet gjør det umulig å sove uten medisinsk hjelp.

- Alt dette har bare ett mål: å knekke Julia Timosjenko psykisk og psykologisk, sier fforsvareren.

Continues >>
Post a Comment